Naše služby

Obchodní právo

  • Pomůžeme Vám s tvorbou, kontrolou i připomínkováním obchodních smluv a upozorníme Vás na možná rizika, která mohou z realizace smluv vyplývat. I soukromoprávní vztahy a obsah soukromoprávních smluv mezi podnikateli a postup podnikatelů mezi sebou má dopad do daňové oblasti, zejména do oblasti DPH.
  • Při tvorbě a připomínkování smluv myslíme na daňové dopady a problematiku dokazování v daňovém řízení za Vás, protože podcenění této roviny pro Vás může znamenat zvýšené daňové výdaje a zvýšené výdaje v kontrolních daňových řízeních.

Balíček S

5.000 Kč

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 2 hodiny měsíčně

Balíček M

12.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 5 hodin měsíčně

Balíček L

23.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 10 hodin měsíčně

Balíček XL

40.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 20 hodin měsíčně

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.