Naše služby

Firemní právo

  • Budeme Vám k dispozici při tvorbě, kontrole i připomínkování firemních dokumentů a upozorníme Vás na možná rizika, která mohou z realizace smluv následovat.
  • Bude-li to potřeba, zpracujeme pro Vás na vaši žádost analýzu současných procesů uvnitř Vaší společnosti, u nové Vám navrhneme řešení procesů na míru s cílem předejít právním rizikům.
  • Probereme s Vámi jednotlivé možnosti forem podnikání a společně vyhodnotíme rizika a zvolíme postupy, jak se těmto rizikům vyhnout.

Balíček S

5.000 Kč

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 2 hodiny měsíčně

Balíček M

12.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 5 hodin měsíčně

Balíček L

23.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 10 hodin měsíčně

Balíček XL

40.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 20 hodin měsíčně

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.