Naše služby

Finanční právo

  • Finanční právo v našem poskytování právních služeb se zabývá především daněmi, poplatky a cly. Tato část finančního práva se nazývá daňové právo.

  • V průběhu Vašeho podnikání Vás zastoupíme při daňových kontrolách i v jiných daňových řízeních, s nimiž si nebudete vědět rady sami nebo Vaše účetní. Je-li zahájena daňová kontrola, přijďte se s námi poradit včas – důkazní břemeno nese daňový subjekt, tj. podnikatel, nikoli správce daně. Pomůžeme Vám navrhnout strategii, jak procesně zlepšit své postavení při daňové kontrole tím, že Vám pomůžeme uplatnit v řízení všechna Vaše procesní práva, která jako daňový subjekt máte.

  • Finanční právo se upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování, přerozdělování a používání peněžních fondů.

Balíček S

5.000 Kč

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 2 hodiny měsíčně

Balíček M

12.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 5 hodin měsíčně

Balíček L

23.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 10 hodin měsíčně

Balíček XL

40.000

měsíční fakturace

  • poskytování právních služeb v rozsahu 20 hodin měsíčně

  • Měsíční ceny za naše služby jsou uvedené bez DPH.