finanční právo

Poskytujeme komplexní služby právního poradenství.

více

firemní právo

Poskytujeme komplexní právní služby pro malé a střední firmy

více
01 05

Naše služby

Pro naše zákazníky realizujeme projekty v následujících oblastech

 • Finanční právo v našem poskytování právních služeb se zabývá především daněmi, poplatky a cly. Tato část finančního práva se nazývá daňové právo.

 • V průběhu Vašeho podnikání Vás zastoupíme při daňových kontrolách i v jiných daňových řízeních, s nimiž si nebudete vědět rady sami nebo Vaše účetní. Je-li zahájena daňová kontrola, přijďte se s námi poradit včas – důkazní břemeno nese daňový subjekt, tj. podnikatel, nikoli správce daně. Pomůžeme Vám navrhnout strategii, jak procesně zlepšit své postavení při daňové kontrole tím, že Vám pomůžeme uplatnit v řízení všechna Vaše procesní práva, která jako daňový subjekt máte.

 • Finanční právo se upravuje vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování, přerozdělování a používání peněžních fondů.

 • Zaměřujeme se na Vaše potřeby v oblasti ochrany Vašeho know-how a důvěrných informací před konkurencí, jak ve vztahu ke třetím osobám, tak ve vztahu k Vašim zaměstnancům v oblasti konkurenčních doložek. Pomůžeme Vám nastavit zdravé a vyrovnané vztahy se zaměstnanci i mezi Vašimi zaměstnanci navzájem, jednak tvorbou a připomínkováním Vašich pracovních smluv či vnitřních předpisů, tak Vaším zastupováním v pracovněprávních sporech.
 • Pomůžeme Vám s tvorbou, kontrolou i připomínkováním obchodních smluv a upozorníme Vás na možná rizika, která mohou z realizace smluv vyplývat. I soukromoprávní vztahy a obsah soukromoprávních smluv mezi podnikateli a postup podnikatelů mezi sebou má dopad do daňové oblasti, zejména do oblasti DPH.
 • Při tvorbě a připomínkování smluv myslíme na daňové dopady a problematiku dokazování v daňovém řízení za Vás, protože podcenění této roviny pro Vás může znamenat zvýšené daňové výdaje a zvýšené výdaje v kontrolních daňových řízeních.
 • Budeme Vám k dispozici při tvorbě, kontrole i připomínkování firemních dokumentů a upozorníme Vás na možná rizika, která mohou z realizace smluv následovat.
 • Bude-li to potřeba, zpracujeme pro Vás na vaši žádost analýzu současných procesů uvnitř Vaší společnosti, u nové Vám navrhneme řešení procesů na míru s cílem předejít právním rizikům.
 • Probereme s Vámi jednotlivé možnosti forem podnikání a společně vyhodnotíme rizika a zvolíme postupy, jak se těmto rizikům vyhnout.
 • Chcete zahájit podnikání a nevíte si rady jak na legislativní stránku věci? Nabízíme výpomoc s registrací nové firmy nebo přechodem z OSVČ na společnost s ručením omezeným.
 • Jsme tu pro Váš již před rozjezdem Vašeho podnikání – založíme pro Vás společnost, nebo provedeme optimalizaci struktury Vašeho podnikání včetně fúze a rozdělení společností.
 • Zařídíme zápis na obchodním soudě a vyřízení živnostenských listů, registrace k dani z příjmu právnických osob i k ostatním daním na finančním úřadě. Vaši společnost zaregistrujeme na zdravotních pojišťovnách, sociální správě, popřípadě k intrastatu.

Také poskytujeme

Naše firemní klienty jsme však schopni právně zastoupit a poskytnout jim poradenské služby i při řešení jejich soukromých záležitostí, ať již v oblasti:

 • rodinného práva
 • správního práva
 • zdravotního práva
 • přestupkového práva
 • trestního práva

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Záleží nám na zachování důvěrnosti informací, které nám sdělujete, mlčenlivost o věcech, které se od Vás dozvíme, je naší prioritou.

Co od nás můžete očekávat?

 • důvěru
 • odbornost
 • osobní přístup
 • jistotu
 • bezchybnost
 • solidnost

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).